Login

Letovice Na Výsluní

Popis projektu

Celkové pojetí dané lokality vychází z unikátní osamocené polohy pozemků na severní straně Letovic. Tyto pozemky jsou výjimečné nejen svou, zcela v přírodě nacházející se polohou, sousedící s letovickými lesy, potoky a lukami, ale i velmi kopcovitým terénem svažujícím se nejen celkově k vodnímu toku, ale také do samotného centra obytného souboru. 

Inspiračním zdrojem tohoto návrhu se ve velkém měřítku stalo Italské horské městečko Monte St. Angelo, jehož urbanismus, zdánlivě neuspořádaného seskupení mnoha malých rodinných domů, dodržuje ve skutečnosti promyšlený praktický systém vycházející z historických zkušeností. Tento přepis se promítl zejména do centrální části tohoto souboru, ve kterém se nachází několik typů řadových domů.

Prvním seskupením jsou řadové domy reagující na terén svým prostorovým plánem, který půlí podlaží na dvě výškové úrovně a dává tak vzniknout zajímavé hře vnitřních i vnějších objemů, projevujících se na fasádách a terasách. Toto řazení společně se střídáním o půl patra většího domu s menším a výškové rozdíly terénu s odstupující modulovou jednotkou po čtyřech domech, zcela narušující stereotyp dlouhé řadové zástavby a vytváří tak panorama, připomínající střechy jižanských horských měst.

Druhým seskupením jsou klasické řadové domy, které se ale nachází ve strmém terénu a vytváří tak terasovitou strukturu, která je podpořena pravidelným zasouváním jednotlivých hmot a tvoří tak další zajímavou tvář, jinak formou velmi podobných rodinných domů.

Celá centrální oblast tohoto komplexu je propojena nejen estetickým charakterem jednotlivých domů, ale také lineární návazností všech objektů. To umožnilo tvorbu unikátního vnitro-blokového celku, který je tvořen kaskádovými zahradami domů a využívá tak výškových rozdílů zahrad pro zajištění soukromí. Ucelený blok je narušen pouze odstavným parkovištěm na místě, kde se blok zužuje a trojdomem tvořícím vyvýšené nároží bloku při vjezdu do areálu, společně s majestátní lípou rozdělující okružní komunikaci.

Toto pomyslné městské jádro komplexu, vytvářející hustší a ekonomicky šetrnější bydlení, je ohraničeno již zmiňovanou komunikací, která je ověnčena zástavbou charakteru zcela rozdílného. V kopcovitém terénu vyvyšujícím se kolem jádra jsou zasazeny zakopané vily využívající terén k vytvoření velkých teras obsluhujících celou pásovou prosklenou fasádu. Ty jsou odděleny kromě výškových rozdílů od zbytku zástavby blokádou zeleně, jak na pozemcích vil, tak zeleným pásem s alejemi jasanů.

Na svažujících se severních pozemcích vnějšího prstence se objevuje čtvrtý typologický druh objevující se v areálu a tím jsou vertikální trojdomy, které se nachází pod celým komplexem a využívají svažujícího se pozemku k vytvoření unikátního dispozičního systému, ve kterém se vychází z obývacích pokojů a kuchyní na jižní zahrady až ve druhém podlaží. Tyto větší bytové celky tvoří panorama ohraničující samotný začátek komplexu.

Zcela samostatnou jednotkou je vilová zástavba na vnějším prstenci komplexu. Kontrastně se odděluje od řadové zástavby svým horizontálním řazením. I přesto, že na celek navazuje stejnou citlivou kombinací barev a materiálů, reaguje na změnu prostředí i svého významu rozdílným řazením a splynutím s prudkým terénem, který umožnil vily zakopat a kontrastně vytvořit velké terasy obsluhující celou prosklenou fasádu domu. Tyto terénní poměry umožnily u nejdražších variant vil vytvořit terasové přepadové bazény a další zajímavé momenty v kontextu s okolím.

Usedlou, ale velmi tektonicky zajímavou budovou na vnějším prstenci této oblasti je trojdům, se třemi vertikálními byty. Taktéž pracuje s terénem a vstup, garážové stání, šatny i technické zázemí umisťuje do podzemního podlaží. Stříšku vstupu ze severní fasády, tvoří balkon jídelny a nad ním modulově ustupuje rozlehlá terasa s výhledem do údolí. V druhém podlaží se na úroveň terénu dostává podlaží s obývacím pokojem a kuchyní, čímž se dostává na malé zahrady na jižní straně objektu. Na jižní fasádě se opakuje jednoduchý rastr klasických oken použitých v areálu a jižní ložnice je v posledním podlaží doplněna o malý balkon.

V neposlední řadě jsou zajímavé i domy v samotném centru. Raumplan domy využívající opačného směru změny terénu, který se svažuje od západní k východní fasádě domu. Do objektu se tak vchází a parkuje s prvního nadzemního podlaží. Do obývacího pokoje s kuchyní se ze vstupu schází o půl podlaží, kde se skrz velké francouzské okno objeví pohled na malé vnitro-blokové zahrady s opěrnými zdmi v komplikovaném terénu. Ve vyšších podlažích se nachází dle přání residenta několik koupelen, ložnic a dětských pokojů. 

Nejmenší formou samostatného bydlení jsou řadové domy na západní straně centra. Jsou zasazeny v prudkém terénu, který se ale v hloubce objektu neprojevuje a nebylo proto vhodné použít půlpodlažní systém. Fasáda domu odráží dispozice domu a užívá obdobného systému otvorů jako řadové domy větší. U těchto objektů je odlišné užití perforované cihly, která v případě raumplan domů tvoří zábradlí rozlehlé terasy, a projevuje se na atice domu.

Informace o projektu

Parametry

Počet bytů12
Počet rodinných domů39
Velikosti bytů181 m2
Velikosti domů124-175 m2

Dopravní dostupnost a občanská vybavenost

Bus1.4 km
Vlak1.4 km
Nemocnice / poliklinika3 km
Obchody1.6 km
Škola3 km
Park2.5 km

Příslušenství

Garáže
Parkovací stání
Sklepní kóje / sklad
Hřiště
Recepce
Výtah

O developerovi

Menšík Skrušný je autorský architektonický urbanistický projekční a grafický ateliér s aktivní stavební developerskou a realitní činností. Roku 2017 ho založili spolužáci z brněnské fakulty architektury David Menšík a Petr Skrušný, společně s jeho otcem architektem Petrem Skrušným a dopravním inženýrem Davidem Wernerem. Ateliér je od samotného vzniku v kontaktu s talentovanými studenty, nejen z architektonické scény, ale také z oblasti pozemního stavitelství, dopravního inženýrství a grafického designu.

To vše samozřejmě pod vedením autorizovaných architektů a projektantů.

V podobném duchu se nese stabilní spolupráce s ověřenými specialisty a subdodavateli, díky čemuž vznikl stabilní systém tvorby od prvotní studie až po realizační či prodejní práce.

Ateliér, čítající přibližně patnáctičlenný tým, se zabývá širokým portfoliem prací, mezi které patří například tvorba architektonických studií, inženýrská a projekční činnost, realizační práce, grafická tvorba a prodej nemovitostí.

Naše společnost sídlící v Brně je autorskou dílnou, navazující na odkaz lokální architektonické tvorby, kterou doprovázíme ve všech fázích projektu. Kvalita samotného návrhu je pro nás stejně důležitá, jako jeho realizace.

Preferujeme tvorbu z kvalitních materiálů typických pro místo vzniku návrhu a taková řešení, která jsou jak ekonomicky výhodná, tak především uživatelsky atraktivní.

Díky širokému spektru oborů v našem týmu jsme schopni tuto úroveň kvality udržovat ve všech směrech a docílit tak uceleného výsledku ve spolupráci se zadavatelem. V této snaze nám napomáhají zkušenosti získané v praxi a v předchozích zaměstnáních u předních architektonických nebo projekčních jmen.

Kontakt

Kolejní, 3100/18, Brno - Královo Pole, 61200
Telefon: +420 777 790 499
E-mail: info@letovicenavysluni.cz
Web: https://www.letovicenavysluni.cz

Hlasování je ukončeno.