Login

Všeobecné obchodní podmínky a pravidla hlasování soutěže Realitní Projekt roku

1. Organizátor 

Mgr. Dana Hradecká, se sídlem Wolkerova 15, Praha 6, IČ: 883 25 067, pořádá celostátní hlasování s názvem Realitní projekt roku (dále jen „organizátor“). 

2. Soutěž

Soutěž Realitní projekt roku znamená internetové hlasování nebo hlasování odborné poroty o nejoblíbenější rezidenční developerský projekt v kategoriích: Cena odborné poroty, Cena veřejnosti a Cena architektů. Hlasování a následná výherní ocenění jsou rozdělena dle jednotlivých kategorií a krajů +10 pražských obvodů. Na základě součtu všech hlasů je oceněn absolutní vítěz každé kategorie. Kompletní seznam výherních ocenění tvoří přílohu č. 1 těchto pravidel hlasování. Podmínky zařazení projektu do soutěže tvoří přílohu č. 2 těchto pravidel hlasování. Přihlášením subjektu do soutěže pomocí registračního formuláře https://www.projektroku.cz/prihlasit-svuj- projekt/ se stáváte soutěžícím (dále jen „soutěžní profil“). Hlasováním pro vybraný soutěžní profil se stáváte účastníkem soutěže. 

3. Průběh hlasování a určení výherců 

Hlasování veřejnosti probíhá na oficiálních webových stránkách soutěže http://www.projektroku.cz, popřípadě u dalších mediálních partnerů soutěže. Hlasování odborné poroty probíhá v období 14 dnů před vyhlášením výsledků soutěže. Aktuální termíny pro zahájení a ukončení hlasování jsou k dispozici na webových stránkách soutěže http://www.projektroku.cz. 

Aktuální termín uzávěrky pro podání přihlášek do soutěže je stanoven na webových stránkách soutěže. V kategorii Cena veřejnosti jsou výherci vybráni na základě hlasování veřejnosti. V kategorii Cena odborné poroty a Cena architektů jsou výherci 
vybráni na základě hlasování vybrané odborné poroty a hlasování veřejnosti v této kategorii je pouze podpůrné a nemusí být na něj brán zřetel. 

4. Pravidla hlasování veřejnosti a odborné poroty 

Hlasování veřejnosti je určeno zejména pro obyvatele ČR. Hlasování veřejnosti je vázáno na IP adresu připojení k internetu. Hlasovat z jedné IP adresy je možné v daném kraji nebo pražském obvodě pouze jednou. Hlasování probíhá nezávisle na hlasování odborné poroty. Hlasování je možné uskutečnit na oficiálních webových stránkách soutěže http://www.projektroku.cz.

Hlasování odborné poroty je zajištěno organizátorem ve vlastní režii. Organizátor sestaví dle vlastního uvážení odbornou komisy pro danou kategorii a následně zajistí hlasování jednotlivých členů prostřednictvím emailové komunikace. Každý člen odborné poroty může hlasovat pouze jednou v daném kraji. Hlasování členů odborné poroty je nezávislé, neovlivnitelné, skryté (zveřejnění hlasování podléhá zvážení 
organizátora a zveřejnění je možné pouze po souhlasu jednotlivých členů odborné poroty). Hlasování odborné poroty může být zahájeno až po uzavření možnosti přihlášení jednotlivých soutěžních profilů do soutěže. 

5. Zneužití hlasování 

Za zneužití hlasování může být považováno zejména: 

 • jednorázový nečekaný nárůst hlasů - hlasování z podobných IP adres 
 • hlasování v určitém algoritmu - hlasování z podezřelých IP adres, zejména IP adres ze zahraničí 
 • jiný závažný důvod pro podezření zneužití hlasování 

Při zjištění podezření zneužití hlasování si organizátor vyhrazuje právo na doložení marketingové kampaně soutěžícího a doložení skutečností, které by vysvětlili podezřelé nárůsty hlasů. Organizátor si vyhrazuje také právo na doložení marketingové kampaně při nahlášení soutěžícího pro podezření ze zneužití hlasování třetí osobou. 

Při podezření ze zneužití hlasování si organizátor vyhrazuje právo k následným krokům: 

 • pozastavení možnosti hlasování až do doby doložení požadovaných podkladů od soutěžícího 
 • smazání podezřelých hlasů, které nebylo možno doložit marketingovou či jinou podporou ze strany soutěžícího 

Při prokázání zneužití hlasování si organizátor vyhrazuje právo vyřadit soutěžní profil z celé soutěže. 

V případě, že účastník soutěže správně odhlasoval, si organizátor vyhrazuje právo a možnost zpracovávat jeho osobní údaje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů (dále jen „GDPR”) a to zejména za účelem prověření platnosti hlasu. Organizátor si vyhrazuje právo v případě pochybnosti o hlasování v souladu s pravidly soutěže kontaktovat účastníka soutěže, u něhož tyto pochybnosti vznikly, a jeho hlas v případě přetrvávajících pochybností prohlásit za neplatný. 

6. Vyhlášení výsledků a závěrečná ustanovení 

Vyhlášení výsledků soutěže probíhá v rámci konání Realitního kongresu. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech, týkajících se hlasování veřejnosti a odborné poroty. Organizátor je zároveň oprávněn hlasování veřejnosti a odborné poroty kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech hlasování veřejnosti, bude to učiněno písemně a zveřejněno na http://www.projektroku.cz. 
Organizátor je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se hlasování podle vlastního uvážení. 

Závazky neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami organizátora, dále pak zákonem č. 513/1991 Sb, obchodní zákoník v aktuálním platném znění. 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2020. 

Příloha č. 1 všeobecných obchodních podmínek a pravidel hlasování soutěže Realitní projekt roku 

Seznam výherních ocenění: 

 • Absolutní vítěz Česká republika Cena odborné poroty 
 • Regionální vítěz Praha 1 Cena odborné poroty 
 • Regionální vítěz Praha 2 Cena odborné poroty 
 • Regionální vítěz Praha 3 Cena odborné poroty 
 • Regionální vítěz Praha 4 Cena odborné poroty 
 • Regionální vítěz Praha 5 Cena odborné poroty 
 • Regionální vítěz Praha 6 Cena odborné poroty 
 • Regionální vítěz Praha 7 Cena odborné poroty 
 • Regionální vítěz Praha 8 Cena odborné poroty 
 • Regionální vítěz Praha 9 Cena odborné poroty 
 • Regionální vítěz Praha 10 Cena odborné poroty 
 • Regionální vítěz Královéhradecký Cena odborné poroty 
 • Regionální vítěz Plzeňský Cena odborné poroty 
 • Regionální vítěz Jihočeský Cena odborné poroty 
 • Regionální vítěz Liberecký Cena odborné poroty 
 • Regionální vítěz Středočeský Cena odborné poroty 
 • Regionální vítěz Jihomoravský Cena odborné poroty 
 • Regionální vítěz Moravskoslezský Cena odborné poroty 
 • Regionální vítěz Ústecký Cena odborné poroty 
 • Regionální vítěz Karlovarský Cena odborné poroty 
 • Regionální vítěz Olomoucký Cena odborné poroty 
 • Regionální vítěz Zlínský Cena odborné poroty 
 • Regionální vítěz Vysočina Cena odborné poroty 
 • Regionální vítěz Pardubický Cena odborné poroty 
 • Absolutní vítěz Česká republika Cena veřejnosti 
 • Regionální vítěz Praha 1 Cena veřejnosti 
 • Regionální vítěz Praha 2 Cena veřejnosti 
 • Regionální vítěz Praha 3 Cena veřejnosti 
 • Regionální vítěz Praha 4 Cena veřejnosti 
 • Regionální vítěz Praha 5 Cena veřejnosti 
 • Regionální vítěz Praha 6 Cena veřejnosti 
 • Regionální vítěz Praha 7 Cena veřejnosti 
 • Regionální vítěz Praha 8 Cena veřejnosti 
 • Regionální vítěz Praha 9 Cena veřejnosti 
 • Regionální vítěz Praha 10 Cena veřejnosti 
 • Regionální vítěz Královéhradecký Cena veřejnosti 
 • Regionální vítěz Plzeňský Cena veřejnosti 
 • Regionální vítěz Jihočeský Cena veřejnosti 
 • Regionální vítěz Liberecký Cena veřejnosti 
 • Regionální vítěz Středočeský Cena veřejnosti 
 • Regionální vítěz Jihomoravský Cena veřejnosti 
 • Regionální vítěz Moravskoslezský Cena veřejnosti 
 • Regionální vítěz Ústecký Cena veřejnosti 
 • Regionální vítěz Karlovarský Cena veřejnosti 
 • Regionální vítěz Olomoucký Cena veřejnosti 
 • Regionální vítěz Zlínský Cena veřejnosti 
 • Regionální vítěz Vysočina Cena veřejnosti 
 • Regionální vítěz Pardubický Cena veřejnosti 
 • Absolutní vítěz Česká republika Cena architektů 
 • Regionální vítěz Praha 1 Cena architektů 
 • Regionální vítěz Praha 2 Cena architektů 
 • Regionální vítěz Praha 3 Cena architektů 
 • Regionální vítěz Praha 4 Cena architektů 
 • Regionální vítěz Praha 5 Cena architektů 
 • Regionální vítěz Praha 6 Cena architektů 
 • Regionální vítěz Praha 7 Cena architektů 
 • Regionální vítěz Praha 8 Cena architektů 
 • Regionální vítěz Praha 9 Cena architektů 
 • Regionální vítěz Praha 10 Cena architektů 
 • Regionální vítěz Královéhradecký Cena architektů 
 • Regionální vítěz Plzeňský Cena architektů 
 • Regionální vítěz Jihočeský Cena architektů 
 • Regionální vítěz Liberecký Cena architektů 
 • Regionální vítěz Středočeský Cena architektů 
 • Regionální vítěz Jihomoravský Cena architektů 
 • Regionální vítěz Moravskoslezský Cena architektů 
 • Regionální vítěz Ústecký Cena architektů 
 • Regionální vítěz Karlovarský Cena architektů 
 • Regionální vítěz Olomoucký Cena architektů 
 • Regionální vítěz Zlínský Cena architektů 
 • Regionální vítěz Vysočina Cena architektů 
 • Regionální vítěz Pardubický Cena architektů 

Příloha č. 2 všeobecných obchodních podmínek a pravidel hlasování soutěže Realitní projekt roku 

Podmínky pro zařazení do soutěže Realitní projekt roku: 

 • Do soutěže mohou být přihlášeny pouze rezidenční projekty rodinných nebo bytových domů (ve smíšených projektech musí zabírat plocha určená k rezidenčním účelům nejméně 70% z celkové užitné plochy). 
 • Projekty se musí nacházet pouze na území České republiky. 
 • Projekty musí být v realizační nebo dokončené fázi a musí být v prodeji alespoň jedna bytová jednotka v roce konání aktuálního ročníku. 
 • Přihlášky musí být doručeny organizátorům soutěže a registrační poplatky musí být uhrazeny nejpozději 30 dní před vyhlášením výsledků aktuálního ročníku soutěže. 
 • Soutěžící musí nejpozději 30 dní před vyhlášením výsledků aktuálního ročníku soutěže dodat organizátorům veškeré podklady týkající se přihlášených projektů.