Login

Realitní Projekt Roku 2023

největší soutěž rezidenčních developerských projektů na území České republiky

Registrujte váš projekt kliknutím na pole výše

Realitní Projek Roku 2023

30
cen celkem
14
projektů
12
krajů

O soutěži

O soutěži 1

Realitní Projekt Roku je přehlídkou českých developerských projektů v jednotlivých regionech České republiky. Soutěž navazuje na již dvanáct úspěšných předcházejících ročníků, ve kterých byla zreflektována různorodost kvality stavěných developerských projektů. Stejně jako v předchozích letech si i nyní klademe za cíl zviditelnit kvalitní projekty, které jsou momentálně na trhu.

Základní informace o soutěži:

 • přihlašování projektů do soutěže Realitní Projekt Roku probíhá prostřednictvím pole "Přihlaste svůj projekt" v horní části webu
 • do soutěžního ročníku 2023 je možné se registrovat do konce měsíce listopadu 2023, kdy je registrace ukončena a projekty jsou předány ke hlasování odborné porotě
 • odborná porota uděluje ocenění ve dvou kategoriích Cena odborné poroty a Cena architektů
 • ocenění ve třetí kategorii Cena veřejnosti určuje veřejnost. Hlasování veřejností pro jednotlivé projekty na webu soutěže začíná okamžíkem jeho zveřejnění na webu soutěže mezi nominovanými projekty.
 • odborná porota vyhodnotí a určí vítězné projekty za rok 2023 do poloviny měsíce prosince   
 • vyhlášení výsledků a předání diplomů vítězům za rok 2023 se uskuteční v rámci slavnostního večera v lednu 2024 
O soutěži 2

Podmínky zařazení rezidenčních projektů do soutěže:

 • do soutěže mohou být přihlášeny pouze rezidenční projekty rodinných nebo bytových domů (ve smíšených projektech musí zabírat plocha určená k rezidenčním účelům nejméně 70% z celkové užitné plochy nebo nabízet alespoň 10 bytových jednotek)
 • projekty se musí nacházet na území České republiky
 • u projektů musí být alespoň zahájena výstavba nebo být v realizační nebo již dokončené fázi
 • v době přihlášení projektu do souěže musí být v prodeji nebo k pronájmu alespoň jedna bytová jednotka projektu
 • přihlášky musí být doručeny organizátorům soutěže nejpozději do 15. listopadu 2023 a registrační poplatky musí být uhrazeny v termínu splatnosti
 • soutěžící je povinen organizátorům dodat veškeré podklady k přihlášeným projektům (vyplnit v systému profil projektu/formulář s požadovanými informacemi o příslušném projektu vč. fotografií/vizualizací)

Pro developery

Proč nominovat svůj developerský projekt:

 • srovnání projektů s konkurencí
 • hodnocení jednotlivých projektů odbornou porotou, veřejností a architekty
 • soutěž mediálně podpořena
 • vítězné projekty ohodnoceny v každém kraji a Praze 1-10 

Ceny

 • výherci jsou vybráni ze všech krajů České republiky a Prahy 1 až 10
 • vyhlašování vítězů ve třech kategoriích: Cena veřejnosti; Cena odborné poroty; Cena architektů 
 • plus vyhlášení absolutního vítěze v každé kategorii 
 • předání několika desítek ocenění 
 • hlasuje veřejnost i odborná porota z řad realitních odborníků a architektů

Partneři

Proč být partnerem?

 • Partnerství na tomto projektu přináší mnoho výhod a popředí zájmu Čechů, ale i cizinců, kteří hledají vhodné nemovitosti. 
 • Odborníci, podnikatelé, veřejnost – všechny cílové skupiny obracejí svou pozornost k developerským projektům.
 • Strategická spolupráce se soutěží dá partnerovi silnou pozici v této oblasti, kterou může obchodně velmi dobře zkapitalizovat a to jak v rámci medializace u veřejnosti, tak přímo v kontaktu se zúčastněnými developery.

Nabízíme aktivní zapojení v podobě:

 • generálního partnera
 • zlatého partnera
 • stříbrného partnera
 • mediálního partnera

 

Staňte se partnerem soutěže a získáte:

 • nové obchodní kontakty
 • mediální podporu své značky
 • účast na slavnostním večeru ku příležitosti vyhlášení výsledků soutěže 
 • možnost distribuce materiálů na slavnostním večeru

Zlatý partner

FoviPro Developers Club

Stříbrný partner

Gepard Finance Glamur Los Kachlos Saint Gobain IVT Randa Havel

Medialní partner

Development news Tvize

Kontakty a termín

Realitní Projek Roku 2023

Kontakty Dana Hradecká

Tel.: +420 605 292 801
E-mail: hradecka@projektroku.cz