Login

Villa Pod Menhirem

Popis projektu

Průběh přípravy a stavby:

Zahájení projektu: 03/2018, nabytí právní moci: URSP 01/2021

Doba výstavby:

Zahájení stavby: 04/2021, kolaudace stavby: 11/2022, předání stavby investorovi: 12/2022 

Architektonické a výtvarné řešení:

Bytový dům VILLA POD MENHIREM doplňuje stávající strukturu města v pruhu území mezi ulicemi Ústeckou a Ládevskou. Charakteru prostředí odpovídá urbanistické a objemové řešení bytového domu umístěného solitérně v oplocené zahradě. Objekt je komfortní vilou obytného charakteru, jejíž současný výraz harmonicky rezonuje v klidném prostředí rezidenční vilové čtvrti a zároveň vytváří nový důstojný prvek budoucí městské třídy s alejemi stromů a tramvajovým provozem. 

Bytový dům tvoří čtyři vystupující čtvercové hmoty, které svou velikostí a výškou vychází z původní zástavby rodinnými domy. Křídla jsou pak spojena vnitřní čtyřpodlažní hmotou. Mimo 44 bytových jednotek s komunikačními prostory, společným zázemím bytů a technickými prostory, zahrnuje stavba parkování v podzemí objektu (celkem 50 parkovacích stání). Stavba má tři nadzemní podlaží plus jedno ustupující nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Objekt vertikálně obsluhují dvě komunikační jádra, každé se schodištěm a výtahem, propojená horizontálně v přízemí a podzemí. 

Architektonické tvarosloví je moderní, elegantní, s důrazem na čistotu provedení a detail. Moderní bytový dům působí klidnými rozčleněnými plochami fasády s osovostí celého rozvrhu. Fasády domu jsou navrženy jako stěnový systém s různě velkými okenními otvory, okna jsou doplněna balkony. Materiálově jsou fasády řešeny v systému kontaktního, zateplovacím systémem „KZS“, v kvalitě ETICS, tj. zateplovací fasádní desky z minerální vlny s podélným vláknem v převažující tloušťce 240 mm, zakončené finální strukturovanou omítkou, v kombinaci s hladkou vrchní omítkou a prvky fasády tvořené šedými cihelnými keramickými pásky STROHER Stiltreu. Výplně otvorů jsou provedeny v systému lepených dřevěných rámů EURO, zasklené izolačním akustickým trojsklem (U = 0,9 W/m2K). Na jižní a západní straně objektu jsou nainstalovány předokenní elektricky ovládané rolety v provedení stříbrošedé barvy, které zajišťují ochranu bytových jednotek proti slunci. 

Balkony jsou obloženy deskami z materiálu Cembonit, terasy ustupujícího čtvrtého podlaží mají prosklená zábradlí.

Interiéry bytů a sanity jsou realizovány ve vysokém materiálovém a designovém standardu, obklady formátu 300x600 mm, dlažba 600x600 mm značky RAKO, zařizovací předměty Villeroy&Boch a Vitra, pákové baterie GROHE, podlahové konvektory, topná tělesa KERMI, podlahy obytných místností jsou provedeny z masivních dubových vlysů, napuštěných ekologickým olejem atd. 

Ve všech bytech jsou naistalovány automatické rekuperační jednotky BRINK. Všechny bytové jednotky jsou napojeny na optickou síť společnosti CETIN s možností připojení až 1 Gb/s.

Technické a konstrukční řešení objektu

Konstrukční systém objektu je řešen jako železobetonový („ŽB“) nepravidelný stěnový systém. Svislé nosné konstrukce tvoří ŽB monolitické stěny, vodorovné nosné konstrukce, poté ŽB monolitické obousměrně pnuté desky. Založení objektu je v reakci na složité základové poměry (dle zásad 2. geotechnické kategorie) provedeno jako hlubinné na vrtaných pilotách v celkovém počtu 63 ks (ø 520 mm, ø 620 mm, ø 760 mm, ø 920 mm o celkové délce pilot 385,5 m), v interakci se základovou deskou. 

Obvodové suterénní stěny jsou vybudovány z vodostavebního betonu PERMACRETE a společně se základovou deskou tvoří celistvou tzv. „bílou vanu“. Příčky jsou vyzdívané z cihelných bloků, příčky sklepů v 1. PP byly provedeny jako režné zdivo spárováním z betonových bloků. Schodiště jsou ŽB prefabrikovaná, dvouramenná, mezi 1. PP a 1. NP tříramenná. Chodby i schodiště mají finální povrch provedený z broušeného teraca světle šedého odstínu.

Střešní zateplený plášť hmotově rozmanité stavby je řešen jako „zelená střecha“ s extenzivní zelení a odpovídající skladbou střešní konstrukce. Střechy nad 1. PP podzemní halové garáže jsou provedeny jako zelené střechy s intenzivní zelení, střešní pobytové terasy v úrovni 4. NP jsou provedeny z dřevoplastových prvků na vynášecím roštu na rektifikačních terčích. 

Pro umístění zajištění předepsaného počtu parkovacích míst v projektu byl v 1. PP v halové garáži navržen parkovací systém firmy Klaus Multiparking pro zaparkování čtyř osobních vozů, 2 + 2 nad sebou v jednom parkovacím modulu s hydraulickým pohonem parkovacích plošin. V halové garáži jsou umístěny i dvě nabíjecí stanice (WallBox) firmy Schneider Electric pro nabíjení elektromobilů a elektrokol. 

Vertikální komunikaci v objektu zabezpečují dva lanové osobní výtahy značky KONE umístěné v ŽB šachtách se strojovnami výtahů umístěných na stropě každé kabiny. Rozměrové parametry nerezových kabin výtahů s vybavením plně vyhovují užívání pro osoby s omezenou schopností pohybu (nosnost 630 kg, kapacita 8 osob, 5 stanic).

Objekt byl navržen v ekologicky udržitelném úsporném standartu, se zelenými plochami a střechami s jímáním dešťových vod ze střechy, teras a komunikací z celého objektu. Dešťová voda z celého objektu a dotací z vlastní studny je využívána pro splachování WC ve všech bytech a k závlaze společných zelených ploch. Akumulační nádrže dešťové vody mají celkový akumulační a retenční objem 38,5 m³, v případě nedostatku „šedé vody“ je voda do systému doplňována z vodovodního řadu automaticky. Systém pracuje zcela autonomně. Dostatečně dimenzovaný akumulační prostor pro dešťové vody je vytvořen ze 3 ks betonových válcových nádrží systému DYWIDAG, které jsou umístěné v parkových plochách parteru. 

Řešení vegetačních úprav okolí

Bezprostřední okolí domu je realizováno s parkovými úpravami, výsadbou dřevin, keřů, zatravněnými plochami zavlažovanými závlahovým systémem s optimalizovaným řízením závlahových dávek prostřednictvím automatického závlahového systému. 

Areálové oplocení je vytvořeno z bezpečnostních prvků oplocení SECURON° a opěrnými zídkami z pohledového monolitického železobetonu.

 

Informace o projektu

Parametry

Počet bytů44
Ceny bytů4 - 10 milionů Kč
Velikosti bytů1+kk - 4+kk

Dopravní dostupnost a občanská vybavenost

Metro2.2 km
Bus0.05 km
Tramvaj1.3 km
Vlak3.8 km
Nemocnice / poliklinika1.5 km
Obchody0.2 km
Škola0.5 km
Park1.2 km

Příslušenství

Garáže
Parkovací stání
Sklepní kóje / sklad
Hřiště
Recepce
Výtah

O developerovi

Společnost ECC CITY s.r.o. působí na českém realitním trhu již od roku 1997. Jedná se o stabilní společnost s vysokou kredibilitou a dlouhodobým pozitivním hodnocením finančně stabilní společností.

Především dlouhodoleté zkušenosti z projektové přípravy a realizace projektů v oblasti investiční výstavby umožňují komorním developerským projektům v oblasti rezidenčního developmentu vtisknout osobitou ideovou náplň, vysokou úrověň archiektoktonického i technického řešení s neotřelou ideou individuálního přístupu k dané lokalitě. 

Při vytváření projektů nabízíme klientům nadstandardní architektonické a stavebně technické řešení s aplikací vysoce kvalitních stavebních materiálů a nejmodernějších technologií s ohledem na ekologii a aktuální trendy ochrany životného prostředí a vizí budoucího vývoje stavebnictví a architektury.

V roce 2017 se stala společnost čistě rodinným podnikem. 

Hlavní zaměření společnosti: 

 • rezidenční development
 • poradenská činnost v oblasti přípravy a realizace projektů pro tuzemské i zahraniční investory
 • realizace bytových domů v Praze a okolí
 • poradenská a konzultační činnost v rámci přípravy a realizace projektů
 • ověření realizovatelnosti záměru na daném území určeném pro realizaci projektu
 • prověřovací urbanisticko-architektonické studie, projednání záměru s dotčenými orgány a institucemi
 • inženýring - územní a stavební řízení
 • projekt management, kompletní řízení a koordinace realizace projektu
 • stavební dozor investora, finanční řízení a kontrola projektu
 • marketing developerského projektu
 • realizace prodeje projektů

Kontakt

Ústecká 1261/38, Praha 8, 18400
Telefon: 602338351
E-mail: vik@ecc.cz
Web: https://www.villapodmenhirem.cz/