O soutěži

Realitní Projekt Roku je přehlídkou nejoblíbenějších českých developerských projektů v jednotlivých regionech České republiky. Soutěž navazuje na již osm velice úspěšných předcházejících ročníků, kde byla velice kvalitně zreflektována různorodost kvality stavěných developerských projektů. Stejně jako v předchozích letech si i nyní klademe za cíl zviditelnit kvalitní projekty, které jsou momentálně na trhu.

Termíny, které potřebujete vědět

  • hlasování veřejnosti do soutěže Realitní Projekt Roku 2019 na oficiálních stránkách soutěže bylo spuštěno 1. 2. 2019 a ukončení hlasování veřejnosti je 15. 11. 2019.
  • hlasování odborné poroty do soutěže Realitní Projekt Roku 2019 se spouští 4. 11. 2019 a ukončení hlasování odborné poroty je 15. 11. 2019.
  • slavnostní vyhlášení soutěže proběhne při příležitosti Realitního Kongresu 2019, který se bude konat jako každoročně v kongresovém hotelu Clarion v Praze dne 25. 11. 2019 za účastí médií.

Podmínky pro zařazení do soutěže

  • do soutěže mohou být přihlášeny pouze rezidenční projekty rodinných nebo bytových domů (ve smíšených projektech musí zabírat plocha určená k rezidenčním účelům nejméně 70% z celkové užitné plochy nebo nabízet alespoň 10 bytových jednotek).
  • projekty se musí nacházet pouze na území České republiky.
  • projekty musí být v realizační nebo dokončené fázi a musí být v prodeji alespoň jedna bytová jednotka v roce 2019.
  • přihlášky musí být doručeny organizátorům soutěže a registrační poplatky musí být uhrazeny nejpozději do 2.11. 2019.
  • soutěžící musí nejpozději do 2.11.2019 dodat organizátorům veškeré podklady týkající se přihlášených projektů.


Generální partner:
Zlatý partner:
Stříbrný partner:
Mediální partneři:
Přihlásit se do Realitní projekt roku 2019